Elszámolási és forintosítási információk

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről

Közzététel deviza alapú hitelek elszámolási kötelezettség teljesítéséről

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről forint alapú hitelek

MNB által ajánlott nyilatkozat-, kérelem- és igazolás minták (a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseivel kapcsolatos elszámoláshoz)

Nyomtatványminták

1. számú nyomtatvány

2. számú nyomtatvány

3. számú nyomtatvány

4. számú nyomtatvány

5. számú nyomtatvány

6. számú nyomtatvány

7. számú nyomtatvány

8. számú nyomtatvány

9. számú nyomtatvány

10. számú nyomtatvány

11. számú nyomtatvány

Pénzügyi Békéltető Testület

http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany

http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok

További hasznos információk

http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/vezeto-hir/elszamolasi-es-forintositasi-informaciok

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL

Forint alapú hitelszerződések esetén

Deviza alapú hitelszerződések esetén

MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

KÖVETELÉSKEZELÉS

Információ és nyomtatványok a Követeléskezelés menüben találhatóak