Fizetési moratórium

Kölcsöntörlesztések fizetési haladéka

Főbb tudnivalók

A BaranyaCredit Pénzügyi Zrt. 2020. március 19-én a Kormány 47/2020. (III. 18.) sz. rendelete értelmében automatikusan életbe léptette a fizetési moratóriumot (fizetési haladékot) a Társaság által folyósított kölcsönszerződésekre.

Az ehhez kapcsolódó, magánszemélyekre, vállalkozásokra vonatkozó információk az alábbiak:

 • A fizetési moratórium kizárólag a 2020. március 18-ig már folyósított kölcsönökre vonatkozik.
 • A moratórium előtt lejárt, felmondott, akár végrehajtás alatt álló hitelekre nem vonatkozik a fizetési halasztás. Ez ugyanis kizárólag a moratórium kezdő napját megelőző napon, 2020. március 18-án fennálló, tehát még élő hitelekre kérhető.
 • A fizetési moratórium időszaka: 2020. március 19-től 2020. december 31-ig tart.
 • A fizetési moratórium alatt tőke, kamat, valamint díjfizetési kötelezettsége nincs az ügyfélnek, ezek megfizetése elhalasztásra kerül a moratórium utáni időszakra.
 • A fizetési moratórium ideje alatt meg nem fizetett tőke, kamat és díjtételeket a fizetési moratórium lejárta után a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt, egyenlő részletekben kell majd megfizetni úgy, hogy a törlesztőrészlet és a megfizetendő kamat együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet összegét. Ez azt jelenti, hogy a moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, de a futamidő meghosszabbodik majd.
 • A tőketartozás a moratórium alatt nem teljesített kamat összegével nem növekszik.
 • A fizetési moratórium ideje alatt meg nem fizetett tőke, kamat és díjtételeket késedelmi kamat nem terheli, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be. A fizetési moratórium idejére eső törlesztés nem teljesítése miatt nem kerül be új mulasztásra vonatkozó információ a KHR-be (központi hitelinformációs rendszerbe).
 • A fizetési moratórium ideje alatt lejáró szerződések 2020. december 31-éig meghosszabbításra kerülnek.
 • A fizetési moratórium alatt lehetőség van Társaságunknál lévő valamennyi, vagy csak az egyes, Adós által megjelölt szerződés tekintetében az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesíteni.

Fizetési moratórium hatása

A moratórium időszaka alatt a tőketartozás nem csökken. A fizetési moratórium miatt kamatnövekmény keletkezik és a hitel eredeti futamideje legalább a moratórium idejével meghosszabbodik A moratórium időszaka alatt a tőkére felszámított, meg nem fizetett kamatot meg kell majd fizetni. A moratórium lejártát követően a törlesztőrészlet nem lehet magasabb, mint az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet, ezért szükséges a kölcsön futamidejének meghosszabbítása, a havi törlesztőrészlete azonban nem emelkedik majd.

A fizetési moratórium időszakában lehetőség van a kölcsön elő- vagy végtörlesztésére.

Miért érdemes továbbra is fizetni a törlesztőrészletet a fizetési moratórium ideje alatt?

Ha Ön úgy látja, hogy vállalkozása/háztartása bevételei továbbra is lehetővé teszik a törlesztést, akkor további rendszeres törlesztéssel elkerülheti, hogy a fizetési moratórium miatt kamatnövekmény keletkezzen és a futamidő hosszabbá váljon.

 Hogyan élhet a fizetési haladékkal?

A fizetési moratórium automatikusan életbe lép 2020. március 19-én, ezért amennyiben élni kíván a fizetési moratóriummal, Önnek felénk nincs teendője! Ha törlesztésének átutalására számlavezető bankjánál állandó átutalási megbízást adott, akkor ezen megbízást függessze fel a moratórium időszakára.

Fizetési szándék jelzése

Amennyiben nem kívánja igénybe venni a moratóriumot, azaz kölcsöntartozását továbbra is kölcsönszerződésének megfelelően fizetné, akkor

 • vállalkozó ügyfél esetén fizetési szándékát telefonon jelezze kapcsolattartójának vagy a kitöltött nyilatkozatot küldje meg a finanszirozas@baranyacredit.hu címre, ezután elektronikusan megküldjük Önnek a számlát, a kiszámlázott törlesztőrészletet utalja át részünkre
 • lakossági ügyfél esetén a kitöltött nyilatkozatot küldje meg postai úton (BaranyaCredit Zrt. 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) vagy az info@baranyacredit.hu címre és/vagy utalja át a törlesztőrészletet bankszámlánkra

A nyilatkozattétel vagy a szerződésszerű teljesítés után a moratóriumot megelőző szerződéses feltételek lépnek ismét életbe.

Fizetési szándékáról a moratórium ideje alatt bármikor nyilatkozhat. A fizetési moratórium időtartama alatt a további teljesítés kapcsán tett nyilatkozat bármikor módosítható.

Nyilatkozat megküldése nélkül fizetési szándék jelzésnek tekintjük az átutalásokat, befizetéseket is, ebben az esetben a vonatkozó kölcsönszerződés rendelkezéseinek megfelelően járunk el.

Fizetési szándék változása

Amennyiben Ön az eredeti szerződéses feltételek szerint kíván teljesíteni, a moratórium időtartama alatt viszont mégis élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joga van. A moratórium igénybevételét jelezheti felénk a nyilatkozat megküldésével vagy azzal, hogy nem fizeti meg az esedékes törlesztőrészletet.

A moratórium időszaka alatt bármikor folytathatja vagy leállíthatja törlesztését.

Fizetési moratórium hatálya alá nem eső kölcsönszerződések fizetéskönnyítési lehetőségei

Fizetési nehézség esetén fizetéskönnyítési kérelemmel fordulhat Társaságunkhoz. Ezügyben keresse kapcsolattartóját, illetve postai úton, vagy e-mailben (ugyfel@baranyacredit.hu) vegye fel velünk a kapcsolatot.

Törlesztési adatok

Az aktuális havi törlesztőrészlet pontos összegét postai vagy elektronikus értesítőnkön találja meg. További információt kölcsöntartozásáról postai úton, elektronikus úton vagy telefonon kérhet kapcsolattartójától.

A fentiekkel kapcsolatosan munkatársaink állnak szíves rendelkezésükre, keressék kapcsolattartójukat!