Hiteltörlesztési moratórium

Hiteltörlesztési moratórium

A Hiteltörlesztési moratórium (moratórium 2) 2021. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakra szóló, kiemelt társadalmi csoportok és pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások számára elérhető fizetési haladék.
Fontos tudni, hogy az új fizetési moratórium nem automatikus, annak igénybevétele nyilatkozathoz, valamint igazoló dokumentum benyújtásához kötött!

Főbb tudnivalók

 • A hiteltörlesztési moratórium (moratórium 2) továbbra is kizárólag a 2020. március 18-ig már folyósított kölcsönökre vonatkozik.
 • A moratórium előtt lejárt, felmondott, akár végrehajtás alatt álló hitelekre nem vonatkozik a fizetési halasztás. Ez ugyanis kizárólag a moratórium kezdő napját megelőző napon, 2020. március 18-án fennálló, tehát még élő hitelekre kérhető.
 • A hiteltörlesztési moratórium időszaka 2021. január 1-től 2021. június 30-ig tart.
 • A hiteltörlesztési moratórium alatt tőke, kamat, valamint díjfizetési kötelezettsége nincs az ügyfélnek, ezek megfizetése elhalasztásra kerül a moratórium utáni időszakra.
 • A hiteltörlesztési moratórium ideje alatt meg nem fizetett tőke, kamat és díjtételeket a hiteltörlesztési moratórium lejárta után a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt, egyenlő részletekben kell majd megfizetni úgy, hogy a törlesztőrészlet és a megfizetendő kamat együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet összegét. Ez azt jelenti, hogy a moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, de a futamidő meghosszabbodik majd.
 • A tőketartozás a moratórium alatt nem teljesített kamat összegével nem növekszik.
 • A hiteltörlesztési moratórium ideje alatt meg nem fizetett tőke, kamat és díjtételeket késedelmi kamat nem terheli, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be. A hiteltörlesztési moratórium idejére eső törlesztés nem teljesítése miatt nem kerül be új mulasztásra vonatkozó információ a KHR-be (központi hitelinformációs rendszerbe).
 • A hiteltörlesztési moratórium igénybevételével a hitelek futamideje legalább a hiteltörlesztési moratórium idejével meghosszabbodik. Azok esetében, akiknek hitelszerződése 2021. január 1. és 2021. június 30. között jár le, a szerződésük futamideje 2021. június 30-ig hosszabbodik meg.
 • A hiteltörlesztési moratórium alatt lehetőség van Társaságunknál lévő valamennyi, vagy csak az egyes, Adós által megjelölt szerződés tekintetében az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesíteni.

Ki veheti igénybe a Hiteltörlesztési moratóriumot?

Lakossági ügyfelek

Azon lakossági ügyfeleink élhetnek a Moratórium 2-vel, akik a törvény hatályba lépésekor, azaz 2021. január 1-jén:

 • nyugdíjasok
 • gyermeket váró vagy nevelő szülők
 • álláskeresők
 • közfoglalkoztatottak

vagy akik 2021. június 30-ig bármikor bekerülnek a fenti kategóriák valamelyikébe.

Vállalkozói ügyfelek

A pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozásoknál is meghosszabbítható a hiteltörlesztési moratórium, ennek részleteit az ezzel kapcsolatos jogszabály publikálása után tudjuk Önökkel megosztani, addig kérjük szíves türelmüket!

Hogyan élhet a fizetési haladékkal?

Az új fizetési moratórium nem automatikus, annak igénybevétele nyilatkozathoz, valamint igazoló dokumentum benyújtásához kötött, a benyújtott dokumentumok alapján ellenőrizzük a jogosultságot.
Szükséges nyilatkozat lakossági ügyfél esetén: Hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó nyilatkozat_lakosság
Szükséges dokumentumok lakossági ügyfél esetén: igazoló dokumentumok_lakosság
A nyilatkozatot és a dokumentumokat postai úton a következő címre várjuk: BaranyaCredit Zrt. 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

Hiteltörlesztési moratórium hatása

A moratórium időszaka alatt a tőketartozás nem csökken. A moratórium miatt kamatnövekmény keletkezik és a hitel eredeti futamideje legalább a moratórium idejével meghosszabbodik A moratórium időszaka alatt a tőkére felszámított, meg nem fizetett kamatot meg kell majd fizetni. A moratórium lejártát követően a törlesztőrészlet nem lehet magasabb, mint az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet, ezért szükséges a kölcsön futamidejének meghosszabbítása, a havi törlesztőrészlete azonban nem emelkedik majd.
A hiteltörlesztési moratórium időszakában lehetőség van a kölcsön elő- vagy végtörlesztésére.

Miért érdemes továbbra is fizetni a törlesztőrészletet a hiteltörlesztési moratórium ideje alatt?

Ha Ön úgy látja, hogy vállalkozása/háztartása bevételei továbbra is lehetővé teszik a törlesztést, akkor további rendszeres törlesztéssel elkerülheti, hogy a hiteltörlesztési moratórium miatt kamatnövekmény keletkezzen és a futamidő hosszabbá váljon.

Fizetési szándék változása

A hiteltörlesztési moratóriumból bármikor ki lehet lépni, és ha úgy alakul az élethelyzet, később akár ismét vissza lehet lépni a hatálya alá, de ez esetben ismét nyilatkozni kell, és be kell küldeni a szükséges dokumentumokat.
A kilépés után a moratóriumot megelőző szerződéses feltételek lépnek ismét életbe.

Hiteltörlesztési moratórium hatálya alá nem eső kölcsönszerződések fizetéskönnyítési lehetőségei

Fizetési nehézség esetén fizetéskönnyítési kérelemmel fordulhat Társaságunkhoz. Ezügyben keresse kapcsolattartóját, illetve postai úton, vagy e-mailben (ugyfel@baranyacredit.hu) vegye fel velünk a kapcsolatot.

A fentiekkel kapcsolatosan munkatársaink állnak szíves rendelkezésükre, keressék kapcsolattartójukat!