Követelésvásárlás, követeléskezelés

A BaranyaCredit Zrt. jelentős saját, vásárolt követelésállománnyal bír, elsősorban ezek kezelését végzi, megbízottként idegen követeléseket ritkán kezelünk.

A követelések kezelése során társaságunk a térülés mellett fontosnak tartja az adós érdekeinek érvényesülését is.

E két érdek közötti ellentét feloldására megközelítésünk szerint a tárgyalásos rendezés a legjobb eszköz – ez biztosítja a legjobb térülést a hitelező, és a legkisebb veszteséget az adós számára.

Társaságunk hisz a személyre szabott megoldásokban, az adósokkal való személyes kapcsolatfelvételben, a megoldás közös kidolgozásában. Másként kezeljük azokat az eseteket, amikor az adós együttműködik a helyzet megoldásában, és lehetőséget ad arra, hogy az ő érdekeit is szolgálva szűnjön meg a szerződés, illetve amikor az adós nem együttműködő, és nem hagy más utat számunkra, mint érdekeink jogi érvényesítését.

Követeléskezelői munkánk eredményességének kulcsa az alábbiakban rejlik:

  • Évtizedes tapasztalat a követeléskezelés, végrehajtási eljárások és felszámolások területén.
  • Kialakult kapcsolatrendszerünk, folyamatos munkakapcsolat végrehajtókkal, felszámolóbiztosokkal, egyéb érintett személyekkel/szervezetekkel, mely segíti munkánk végzését.
  • Követeléskezelő szoftverrel támogatott munkamódszerünk, melyk az évek során megannyi buktatón fejlődött, fejlődik, jelentősen meggyorsítja az eredményes munkavégzést.
  • Magasan kvalifikált, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársaink, akik között megtalálható a munkánk során érintettvalamennyi szakterület specialistája: jogászok; pénzügyi- és ingatlanpiaci szakemberek; illetve adminisztratív munkatársak.

Általános tájékoztatás a követeléskezelésről

Hirdetmény a BaranyaCredit_Zrt-re engedményezett követelések érvényesítésével kapcsolatos költségekről díjakról

Általános tájékoztatás

Követeléskezelési eljárás folyamatábrája

Panaszkezelési szabályzat

Panasznyomtatvány

Adatkezelési tájékoztató

Elszámolási és forintosítási információk

A fogyasztó a pénzügyi intézmény által kiállított elszámolási tájékoztatás alapján igényelheti a BaranyaCredit Zrt követeléskezelőtől, hogy a követeléskezelő a fogyasztóval szemben fennálló követelésével számoljon el. Felhívjuk az elszámolással érintett ügyfeleink figyelmét, hogy intézményünk az elszámolást kizárólag az adott követelést cégünkre engedményező bank vagy más pénzügyi intézmény elszámolása alapján tudja elvégezni, ezért kérjük, hogy kérelméhez csatolja ezen elszámolást! A törvény szerinti elszámolást intézményünk a fogyasztónak minősülő ügyfél cégünkhöz beérkezett kérelmére, annak benyújtásától számított 30 napon belül végzi el.

6. számú nyomtatvány Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

Az adott követelést cégünkre engedményező bank vagy más pénzügyi intézmény a fenti igazolás kiállításához kérheti a BaranyaCredit Zrt igazolását a követelés érvényesítéséről. Tájékoztatjuk, hogy a követeléskezelő BaranyaCredit Zrt a fogyasztó kérésére igazolást állít ki arról, hogy a 2009.07.26. napján vagy azt megelőzően megszűnt fogyasztói kölcsönszerződésből eredően fennálló, a pénzügyi intézmény által rá engedményezett követelést a BaranyaCredit Zrt a fogyasztóval szemben érvényesíti. Ezen igazolást személyesen az ügyfélszolgálaton vagy írásban lehet kérni. Az igazolást, a kérelmet személyesen benyújtó ügyfelek részére haladéktalanul, helyben kiállítjuk, egyéb esetben a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bocsátjuk a fogyasztó rendelkezésére.

3. számú nyomtatvány Követeléskezelő által kiadandó igazolás a követelés érvényesítéséről

Az elszámolással kapcsolatosan további információk és nyomtatványminták az elszámolási és forintosítási információk menüben találhatóak.

Információk a magáncsőd eljárásról

Az eljárás elindításához szükséges nyomtatványok elérhetők a következő linken:

http://www.csodvedelem.gov.hu/nyomtatvanyok

Családi csődvédelmi szolgálat:

http://www.csodvedelem.gov.hu

MNB tájékoztatás:

http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/hitel-lizing/adossagrendezes