Panaszkezelés

Tisztelt Ügyfelünk!

A BaranyaCredit Zrt egyik elsődleges célja Ügyfelei magas színvonalú kiszolgálása. Amennyiben mégis olyan problémával találkozik, melyet munkatársaink nem tudnak azonnal megoldani vagy elhárítani, lehetősége van arra, hogy Társaságunk felé panasszal éljen.

Az alábbiakban összefoglaljuk az Ön által igénybe vehető panaszbejelentés rendjét.

A panasz benyújtására Társaságunk az ügyfelek igényei alapján több, az ügyfél által választható lehetőséget biztosít:

Szóbeli panasz:

  1. Személyesen: ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5., H-Cs: 8 – 15 óráig, P: 8 – 12 óráig)
  2. Telefonon: munkanapokon a 72/522-955 számon.

Írásbeli panasz:

  1. Személyesen vagy más által átadott irat útján: ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5., H-Cs: 8 – 15 óráig, P: 8 – 12 óráig)
  2. Postai úton: BaranyaCredit Zrt 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. címre,
  3. Telefaxon a 72/522-956 faxszámra,
  4. Elektronikus levélben az info@baranyacredit.hu címre elküldve.

Amennyiben Ön ügyfelünk, más személyt is meghatalmazhat a panaszügyben történő eljáráshoz. A panaszbejelentő nyomtatványt, valamint a meghatalmazás mintáját megtalálja honlapunkon, illetve ügyfélszolgálatunkon.

A szóban benyújtott panaszt munkatársaink azonnal megvizsgálják, és lehetőség szerint megoldják. Azonnali megoldás hiányában a panaszról jegyzőkönyvet vesznek fel, melynek egy másolati példányát szóban közölt panasz esetén átadják, telefonon közölt panasz esetén, postai úton megküldik az Ön részére.

Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során kiegészítő információkra lesz szükségünk az Ön részéről. Ebben az esetben kérjük ilyen irányú megkeresésünk mielőbbi megválaszolását.

A panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontunkat haladéktalanul, legkésőbb a panasz közlését követő 30 naptári napon belül megküldjük Önnek.

A panaszok bejelentésére, azok feldolgozására és kezelésére vonatkozóan Társaságunk Panaszkezelési Szabályzata ad részletes iránymutatást. A szabályzatot megtalálja ügyfélszolgálatunkon, illetve honlapunkon.

Amennyiben Társaságunk panaszkezelése nem jár az Ön számára kielégítő eredménnyel, felülvizsgálatra Társaságunk Panaszkezelési Szabályzata szerinti jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre.

 

Panaszkezeléssel kapcsolatos dokumentumaink:

Panaszkezelési szabályzat

A panaszkezelés folyamatábrája

Meghatalmazás

Panasznyomtatvány